Tafelen met een Hart

In hoofdberoep werk ik voor Pedagogisch Centrum Wagenschot te Eke. PC Wagenschot biedt begeleiding, verblijf en onderwijs aan jongeren met een beperking en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden.

Tafelen met een Hart is een jaarlijks Fondsenwervingsproject voor de jongeren van Wagenschot (en vzw Stappen) in samenwerking met Horecazaken uit Oost-Vlaanderen (en daarbuiten).

Deze website werd niet ontwikkeld onder de noemer van TLWS, maar is wel van mijn hand.

Het is een eventenwebsite met uitleg over de initatiefnemers, de fondsenwervingsactie en met links naar de deelnemende horecazaken.

Het is een statische website, geschreven in HTML / CSS.

Naar boven

Naar welkomspagina