Screenshot website buso wagenschot

BuSO Wagenschot

Een online visitekaartje voor BuSO Wagenschot in Eke met informatie over hun onderwijsaanbod en contactgegevens. De school had een aparte website nodig na hun overstap vanuit een vzw naar een scholengroep van een grotere onderwijsaanbieder.

De website is op maat opgebouwd met Elementor Pro op een WordPress platform zonder voorgemaakte template.

Deze website werd ontwikkeld binnen mijn hoofdberoep en valt strikt gezien niet onder de noemer van TLWS. Maar ze is wel door mij ontwikkeld en daarom ook in het portfolio opgenomen.

Naar boven

Naar welkomspagina